Brandskydd

BRANDSKYDD

Såvitt jag vet har vi varit förskonade från brand i våra fastigheter. Känner du till något är du välkommen med den informationen så kan den tillfogas här. Däremot har vi haft en ordentlig brand i ett av garagen. Det blev en större utryckning. Mer om det kommer att tas upp i redovisningen av parkeringsutredningen.

 

Här kommer lite information om brandskydd i allmänhet och en del tips vi har fått rörande vårt eget område.

 

Under 1980-talet gjorde Gunnar Ericsson, Mårten Krakows väg, två undersökningar om brandskyddet i vårt område. Resultatet redovisades till medlemmarna i Orren. Han hade då tagit hjälp av brandexpertis från Svenska Kommunförbundet och från Brandförsvaret i Vaxholms kommun. Nyligen tog jag hit några från Stockholms brandförsvar som gav oss tips och råd angående brandskydd för våra fastigheter. En sammanfattning av det vi tagit del av redovisas här.

 

Vad gäller själva fastigheterna finns avskiljande väggar mellan våra hus som skall stå emot en brand i 30 – 40 minuter. Eftersom husen ligger förskjutna i förhållande till varandra finns inga genomgående vindsutrymmen och det hindrar elden att spridas snabbt. De flesta har väl bytt ut plasttaken inomhus. De är lättantändna och avger en giftig rök vid brand.

 

De vanligaste allmänna brandorsakerna är annars torrkokning, bortglömda stearinljus, sängrökning samt barn som leker med elden. De gäller förstås också för oss. De flesta bränder inträffar under december – februari.

 

Börjar det brinna försök släcka elden med släckare, vatten eller brandfilt. Lyckas inte det stäng in elden så den inte sprider sig och ring 112. Räddningstjänsten skall vara på plats inom tio minuter. Varna också grannar.

 

Räkna med att det kan bli en mycket kraftig rökutveckling. Särskilt om man vaknar under natten och det brinner i huset. Rök är det farligast vid brand. Den utvecklas snabbare än själva branden till ett dödligt hot. Den viktigaste regeln är att krypa under rök och värme och ta sig ut ur huset. Barn reagerar instinktivt med att gå och gömma sig vid en brand. Det är bra om barnen vad de skall göra om det börjar brinna.

 

Använd t.ex. brandfilt för att släcka brand vid spisen och brinnande olja. Använd aldrig vatten vilket mest resulterar i att elden sprids.

 

Mer att tänka på:

- En brandvarnare bör finnas utanför köket och en på andra våningen i anslutning till trappuppgången. Kolla dem då och då så att man vet om de fungerar.

- Eldsläckare bör kollas vad gäller datummärkning och trycket i släckaren. En pulversläckare bör vändas upp och ner ett par gånger om året så att inte pulvret stelnar i botten av släckaren. En gammal släckare med tryck kvar behöver man inte kasta bort men se alltid till att det finns en fullgod.

- En vattenslang med slangkoppling inomhus är lämpligt som komplement till brandsläckaren. En släckare tar slut efter en halv minut men vatten kan man ha obegränsad tillgång till. Det är vattnets avkylande effekt som begränsar elden.

- En spisvakt, som stänger av elen till spisen efter förinställd tid, kan förhindra att torrkokning utvecklas till en brand.

 

Räddningstjänsten brukar ha ”Öppet hus” i Vaxholm under andra halvan av september varje år. Då går det bra att komma med för att bli allmänt informerad och för att kunna få svar på specifika frågor. Är vi fler i området som vill ha en genomgång kan vi få det här. Finns intresse för det så hör av er.

 

Mer om brandsäkerhet kan du ta del av på Storstockholms brandförsvars hemsida. http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.