Området

PETERSBERG ÖFVRE

Vårt bostadsområde stod klart i slutet av år 1969. De första familjerna flyttade in under årsskiftet 1965-66. Sen dess har det hänt en del. Den berättelsen skall vi tillsammans kunna ta fram och skriva ner här. Jag kommer att ge vissa ledtrådar och sen finns det säkert en massa minnesbilder som dyker upp och som skulle kunna bli en god stomme till berättelsen om hur området befolkades och hur det utvecklats.

 

På ritningen nedanför, som är från den tid då etapp 1 var under byggnation, ser man att samtliga fastigheter har samma form och samma volym. Etapp 1 till höger med Mårten Krakows väg är likadant ritade som fastigheterna i etapp 2. De fastigheterna ligger till vänster i ritningen med Grindavägen och Sandhamnsvägen.

 

Det sägs att områdets två senare delar minskades för att anpassas till de statiga bostadslånen och det låter ju rimligt. Det blev samma antal fastigheter inom samma byggnadsyta.

Copyright © All Rights Reserved.